Zapraszamy Państwa do współpracy poprzez wysłanie wiadomości mailowej zawierającej nazwę firmy, osoby reprezentujące firmę celem uzgodnienia szczegółów, numer telefonu, adres e-mail, opis stoiska,